Ons privacy beleid

Welkom op de privacy pagina van SmilemakerZ. Hier vind je alle informatie over hoe wij met jouw privacy omgaan en wat je daar zelf aan kunt doen. Heb je vragen of opmerkingen? Neem dan gerust contact met ons op. We staan klaar om je te helpen.

Privacy beleid
SmilemakerZ B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacy beleid. Deze verklaring is opgesteld conform de vereisten die zijn gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die van kracht is geworden in mei 2018.

Contactgegevens
Website            : www.smilemakerz.nl 
Adres                : Roomweg 174
Postcode         : 7523 BT Enschede
Tel.                     : +31 (0) 53 430 30 21
E-mail               :  info@smilemakerz.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
SmilemakerZ B.V. verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Bedrijf
  • Naam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres (geanonimiseerd)

Verwerkingsgrondslag
SmilemakerZ B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Bewaartermijn
SmilemakerZ B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
SmilemakerZ B.V. deelt uw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. SmilemakerZ B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies
SmilemakerZ B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google Analytics
SmilemakerZ B.V. maakt bij het bezoek van de website gebruik van Google Analytics. Het Analytics profiel is zo ingesteld dat het anoniem data verwerkt en er geen data met andere Google-diensten gedeeld wordt. Er worden dus geen persoonsgegevens verwerkt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SmilemakerZ B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@smilemakerz.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
SmilemakerZ B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via +31 (0) 53 430 30 21 of info@smilemakerz.nl.

Versie november 2023